Vážení zákazníci, v letních měsících některé zboží, vzhledem k jeho povaze nelze objednat. Toto zboží je označeno jako momentálně nedostupné. Znovu bude možné toto zboží objednat v září. Děkujeme za pochopení. Vaše Delikatesy

Obchodní podmínky

Tyto všeobecné podmínky používání a uzavírání smluv (dále jen „všeobecné podmínky“) upravují společně se zásadami ochrany osobních údajů a zásadami používání cookies přístup a používání webových stránek přístupných prostřednictvím názvu domény www.delikatesyzespanelska.cz a jeho subdomény, jakož i uzavírání smluv na produkty a / nebo služby prostřednictvím něj. Jednoduchý přístup k atributům webových stránek komukoli, kdo splňuje podmínky uživatele webových stránek, a znamená souhlas se všemi podmínkami uvedenými v těchto všeobecných podmínkách. V případě nesouhlasu s těmito Všeobecnými podmínkami musí Uživatel okamžitě opustit Web bez jeho použití.

Přijetím těchto Všeobecných podmínek Uživatel uvádí:

 • Že si přečetl a pochopil co je zde uvedeno.
 • Že je plnoletý v souladu s předpisy platnými v místě jeho bydliště, jinak musí mít nezletilá osoba povolení svých zákonných zástupců.
 • Že v případě, že jste ochotni si produkt nebo službu zazmluvnit, máte na to dostatečné finance
 • Že přebírá všechny zde uvedené povinnosti.

 

Uživatel si musí tyto všeobecné podmínky pečlivě přečíst při každém přístupu na web.

0.-Vlastnictví Portálu delikatesyzespanelska.cz
1.-Všeobecné podmínky používání delikatesyzespanenska.cz
2.-Všeobecné podmínky smlouvy v internetovém obchodě delikatesyzespanelska.cz

3.- Informace o
výběru 4.- Zásady ochrany osobních údajů
5.- Duševní a průmyslové vlastnictví. Zákaz hypertextových odkazů
6.- Odpovědnost e. shopu delikatesyzespanelska.cz
7.-Povinnosti uživatelů
8.-Komunikace

 

0.-Vlastnictví portálu https://delikatesyzespanelska.cz

V souladu se zákonem 34/2002 o službách informační společnosti a elektronického obchodu ve Španělsku vás informujeme, že tyto webové stránky jsou majetkem společnosti Delikatesy ze Španělska, Radek Řezáč na adreseLa Voctiria 13, Cala del Moral DNI Y3612919R

Identifikační a kontaktní údaje  jsou následující:

 • Radek Řezáč, Delikatesy ze Španělska
 • DNI: Y3612919R
 • Adresa: La Victoria 13, Cala del Moral 29720
 • Tel: 00420 607 263 128, 0034 697 512 348
 • Mail: info@delikatesyzespanelska.cz

 

1.-Všeobecné podmínky používání https://delikatesyzespanelska.cz/

1.1.-Vlastnictví portálu
V souladu se zákonem 34/2002 o službách informační společnosti a elektronického obchodu ve Španělsku vás informujeme, že tato webová stránka vlastněná Radkem Řezáčem, s adresou La Victoria 13, Cala del Moral, 2720 je vlastníkem portálu https://delikatesyzespanelska.cz/, (dále jen portál) a zpřístupňuje jej uživatelům internetu (dále jen uživatel nebo případně uživatelé), Za účelem poskytování informací a prodeji. 

Přístup UŽIVATELE na naši webovou stránku je zdarma a je podmíněn předchozím přečtením a úplným, výslovným a bezvýhradným přijetím těchto VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK POUŽITÍ platných v době přístupu, které vás žádáme, abyste si je pečlivě přečetli. UŽIVATEL při používání našeho portálu, jeho obsahu nebo služeb přijímá a výslovně se zavazuje k obecným podmínkám používání tohoto portálu. Pokud uživatel nesouhlasí s těmito podmínkami používání, musí se zdržet používání tohoto portálu a jeho provozování.

1.2.- Tyto všeobecné podmínky používání portálu spolu s obecnými smluvními podmínkami, kterými se řídí poskytování služeb, a / nebo konkrétní podmínky, které mohou být stanoveny, mají za cíl regulovat jak zpřístupňování informací, tak obchodní vztahy, které vznikají mezi eshopem a uživateli portálu.

1.3.-Provozovatel může kdykoli a bez předchozího upozornění upravit tyto Všeobecné podmínky, jakož i Všeobecné smluvní podmínky uvedené v následující části (číslo 2), a / nebo konkrétní podmínky, které případně platí zahrnout zveřejněním uvedených úprav na Portálu tak, aby je uživatelé mohli znát, a to vždy před návštěvou Portálu nebo nákupem jakéhokoli zboží nabízeného na Portálu.

2. - Všeobecné smluvní podmínky v internetovém obchodě https://delikatesyzespanelska.cz  
2.1. - Všeobecné smluvní podmínky
2.1.1.-Tyto všeobecné smluvní podmínky spolu s konkrétními podmínkami, které mohou být stanoveny, výslovně upraví vztahy, které vznikly mezi García Carrión a „Uživateli“), kteří používají Obchod), jakož i se třetími stranami, které uzavírají smlouvy na produkty nabízené prostřednictvím něj.

2.1.2.-Tyto všeobecné podmínky byly připraveny v souladu s ustanoveními následujících standardů:

 • Zákon 7/1998 o obecných smluvních podmínkách,
 • Královská vyhláška 1906/1999, která upravuje telefonické nebo elektronické uzavírání smluv s obecnými podmínkami ve vývoji článku 5.3 zákona 7/1998,
 • Zákon 7/1996 o regulaci maloobchodu,
 • Královský zákonný dekret 14/1999 upravující elektronický podpis,
 • Královské legislativní nařízení 1/2007 ze dne 16. listopadu, kterým se schvaluje revidované znění obecného zákona na obranu spotřebitelů a uživatelů a další doplňkové zákony.
 • Organický zákon 15/1999 o ochraně osobních údajů (LOPD) a královská vyhláška 1720/2007 o rozvoji LOPD

2.2.-Nabízené produkty. Nákupní systém

2.2.1.-Na obrazovce se zobrazí produkty nabízené v obchodě spolu s jejich charakteristikami a cenami.
Na obrazovce se rovněž zobrazí náklady na dopravu produktů domů uživatele, které se budou lišit v závislosti na místě dpručení

Přepravní náklady jsou na straně zákazníka a liší se dle velikosti a váhy zboží. 

Produkty budou k dispozici k prodeji do vyprodání. Ceny uvedené na eshopu jsou v eurech a zahrnují DPH a veškerou další případně použitelnou daň, které jsou aktuální.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli rozhodnout o produktech, které jsou obsaženy a nabízeny uživatelům prostřednictvím obchodu. Tímto způsobem může provozovatel kdykoli přidat nové produkty k produktům zahrnutým do obchodu, přičemž se rozumí, pokud není stanoveno jinak, že se na tyto nové produkty budou vztahovat ustanovení všeobecných smluvních podmínek platných v té době.

Provozovatel si rovněž vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění přestat poskytovat přístup k některému z produktů nabízených v Obchodě.

2.2.2.-Za účelem získání produktů nabízených v Obchodě bude provozovatel požadovat, aby uživatelé přistoupili k registraci, přičemž uvedení uživatelé, kterým musí být více než osmnáct (18) let, musí vyplnit pokyny, které se objeví na obrazovce a to bude vyžadovat provedení následujících pokynů:

 • Úplné vyplnění elektronického formuláře, který se na portálu neustále zobrazuje, podle pokynů v něm uvedených.
 • Stisknutím tlačítka „Přijmout“.
 • Příjem „uživatelského jména“ a „hesla“ do e-mailového účtu uživatele.

Uživatelské jméno a heslo jsou osobní a nepřenosné. Provozovatel může s odpovídajícím upozorněním provést úpravy uživatelského jména a / nebo hesla, přičemž v takovém případě pozměněná hesla ztratí svoji platnost.

2.2.3.- Jakmile je Uživatel zaregistrován, a aby mohl pokračovat v nákupu Produktů, musí přidat produkt, který chce, do Nákupního košíku, podle pokynů na obrazovce, vyplnit pro tento účel dodaný objednávkový formulář a odeslat jej společnosti García Carrión, což znamená přečtení a přijetí všech těchto všeobecných smluvních podmínek a případně i stávajících zvláštních podmínek.

Nákup bude proveden na adrese La Victoria 13, Cala del Moral, 29720

2.2.4.- Jakmile je nákup proveden a v nejkratší možné době, vždy před uplynutím třiceti (30) dnů od provedení nákupu, zašle provozovatel kupujícímu uživateli, který to bylo požadovát na adrese uvedené ve formuláři nebo e-mailem na e-mailový účet, který uživatel uvedl při registraci, odpovídající fakturu. Potvrzení objednávky zaslané provozovatelem nebude platné jako faktura, pouze jako doklad o nákupu.

2.3.-Forma platby, doručení a výběru objednávek

2.3.1.-Platbu ceny zakoupeného zboží a nákladů na dopravu s nimi spojených, které se objeví na obrazovce, lze provést kreditní kartou, bankovním převodem na účet

Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat od kteréhokoli uživatele obchodu, který provedl nákup, zdůvodnění platby a / nebo identifikaci prostřednictvím příspěvku telematickými prostředky (faxem, e-mailem nebo podobným způsobem) Dokument, který vás identifikuje jako kupujícího a který může obsahovat adresu doručení (ID, cestovní pas, rezidentní karta, osvědčení o registraci atd.).

2.3.2.-Provozovatel je povinen co nejdříve doručit zboží zakoupené uživatelem na adresu kupujícího uvedenou pro tento účel v objednávkovém formuláři (žádné produkty nebudou doručovány do poštovních schránek nebo call center) možný termín a v každém případě vždy do max 20 pracovních dnů (pondělí až pátek) od data formulace objednávky (kromě svátků a víkendů). Náklady na dopravu zakoupených předmětů uhradí kupující.

2.3.3.- Uživatel-kupující bude mít podle oficiálního kalendáře svého bydliště lhůtu sedmi (7) pracovních dnů, aby vyřešil prodej, aniž by mu vznikly jakékoli penále nebo výdaje, včetně výdajů souvisejících s vrácením.

Lhůta sedmi dnů stanovená v předchozím odstavci se počítá od přijetí kupujícího zakoupeného zboží. Pokud však kupující věděl o právu na odstoupení od smlouvy po dni převzetí zakoupeného zboží, začne lhůta sedmi dnů běžet ode dne, kdy se dozvěděl o jeho právu na vrácení, v náklad, zakoupené zboží. V každém případě platí, že kupující zná právo na odstoupení od vstupu do obchodu, které vyžaduje přečtení a přijetí těchto všeobecných podmínek smlouvy, a to v každém případě od okamžiku zadání objednávky.

Vrácení objednávek zasílejte na adresu:
Radek Rezac

calle La Victoria 13

29720 Cala del Moral

Po uplatnění práva na řešení kupujícím a ověření dokonalého a nezměněného stavu zboží vrátí provozovatel přijaté částky prostřednictvím bankovního účtu, bez jakéhokoli zadržení, okamžitě a nikdy ve lhůtě delší než třicet dní.

Bez ohledu na výše uvedené je právo na řešení (odstoupení od smlouvy) vyloučeno v těch případech, kdy je vzhledem k povaze obsahu služeb nemožné je uskutečnit, aniž je dotčen nárok na náhradu škody nebo když se zboží vrátilo nebo jeho obal nejsou kompletní a v perfektním stavu.

3. - Informace o odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů bez nutnosti odůvodnění.

Lhůta pro odstoupení vyprší 14 kalendářních dnů ode dne nákupu

a) že vy nebo vámi určená třetí osoba, jiná než dopravce, jste získali hmotné vlastnictví zboží (nebo pokud to není možné, poslední z těchto věcí)

Chcete-li uplatnit právo na odstoupení, musíte nám oznámit své rozhodnutí odstoupit od smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) s uvedením vašeho jména, vaší úplné adresy a, pokud máte telefonní číslo, faxové číslo a e-mailovou adresu. Zboží musí zákazník vrátit zpět na adresu odesílatele.

Ke splnění lhůty pro odstoupení od smlouvy postačuje, aby byla komunikace týkající se uplatnění tohoto práva zaslána před uplynutím příslušné lhůty.

Běžné zboží (jakékoli jiné, než výše uvedené) musí kupující-spotřebitel odeslat doporučeně s průvodním dopisem o odstoupení od smlouvy na adresu: Radek Řezáč, La Victoria 13, Cala del Moral, 29720 Španělsko kompletní, včetně originálu daň. dokladu, příslušenství, dárků, apod., bez známek používání, nepoškozené, v původním obalu a v limitu 14 dnů. Poštovné a balné na vrácenou zásilku hradí zákazník v plné výši. Nelze aby vyžadoval proplacení takového poštovného od obchodníka (prodejce). prdjece zodpovídá za danou zásilku v přepravě, proto je taková balíček zaslaný zákazníkovi pojištěný. Pokud balíček nebude doručen obchodníkovi, zaniká nárok zákazníka na vrácení zboží a tedy i peněz a takový případ by měl řešit reklamací poštovní služby (z pojistného plnění), kterou si pro vrácení zboží vybral. 

Náklady na zaslání zboží:

 • Budeme nést náklady na vrácení zboží v případě nepřesnosti v objednávce nebo jakékoli chyby z naší strany při dodání objednávky.
 • Pokud se rozhodnete pro dobrovolné vrácení zboží nese zákazník přímé náklady na vrácení zboží. 

  V žádném případě nelze zboží vracet poštou na dobírku. Jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat.

4.-Zásady ochrany osobních údajů
4.1.-Pro účely ustanovení organického zákona 15/1999 ze dne 13. prosince o ochraně osobních údajů (LOPD) informuje Provozovatel uživatele o existenci automatizovaného souboru osobních údajů vytvořené s údaji získanými na Portálu a pro Garcíu Carrióna a na jeho odpovědnost za účelem informování a komercializace produktů nabízených v Obchodě, jakož i provádění propagačních, reklamních a informačních aktivit jakýmkoli způsobem (a - mail, poštovní zásilka, telefon, mobilní telefon atd.) ve svém portfoliu produktů, které by vás mohly zajímat, rozšiřovat a vylepšovat své produkty přizpůsobením svých nabídek preferencím nebo potřebám svých uživatelů a umožnit osobní navigaci v portál.

4.2.-Uživatel výslovně přijímá zahrnutí údajů shromážděných při procházení Portálu nebo poskytnutých vyplněním jakéhokoli formuláře, jakož i údajů odvozených z obchodního vztahu a / nebo dodání zakoupených produktů, do automatizovaného souboru osobních údajů uvedených v oddíle

4.3.-Uživatel může s ohledem na údaje shromážděné způsobem uvedeným v předchozí části uplatnit práva uznaná v zákoně 15/1999, zejména práva na přístup, opravu, zrušení údajů a námitky, pokud Je to relevantní, stejně jako odvolání souhlasu s přenosem vašich údajů.

Práva uvedená v předchozím odstavci může Uživatel uplatnit prostřednictvím písemné a podepsané žádosti zaslané na následující adresu:
Radek Řezáč, La victoria 13, Cala del Moral, 29720

 

ebo zasláním e-mailu na adresu  info@delikatesyzespanelska.cz s kopií vašeho ID.

4.4.- Uživatel přijetím těchto podmínek výslovně souhlasí s přenosem nebo sdělením údajů obsažených v souboru uvedeném v oddíle 3.1, Provozovateli, bez ohledu na to, zda se nacházejí na španělském území či nikoli, a stejné účely uvedené ve výše uvedené části 3.1.

4.5 Provozovatel se zavazuje, že při používání údajů obsažených ve spisu bude respektovat jejich důvěrnost a bude je používat v souladu s účelem spisu, jakož i dodržovat svou povinnost je ukládat a přijmout veškerá opatření, aby nedošlo ke změnám , ztráta, léčba nebo neoprávněný přístup v souladu s ustanoveními nařízení o bezpečnostních opatřeních pro automatické soubory obsahující osobní údaje, schválené královským výnosem 1720/2007 ze dne 21. prosince, kterým se schvaluje nařízení  zákona 15/1999.

4.6 Zabezpečení vašich osobních údajů

V zájmu zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů vás informujeme, že Provozovatel přijal všechna nezbytná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti poskytovaných osobních údajů při jejich změně, ztrátě a neoprávněném přístupu nebo zpracování Jak vyžaduje královská vyhláška 1720/2007

5.-Duševní a průmyslové vlastnictví. Zákaz hypertextových odkazů
5.1.-Veškerý obsah zobrazený na Portálu, zejména návrhy, texty, grafika, loga, ikony, tlačítka, software, obchodní názvy, ochranné známky, průmyslové výkresy nebo jakékoli jiné znaky náchylné k průmyslovému a komerčnímu použití podléhají právům duševního a průmyslového vlastnictví Provozovatele

5.2 V žádném případě nelze rozumět tomu, že je udělena jakákoli licence nebo že dochází k vzdání se, přenosu, úplnému nebo částečnému převodu uvedených práv, ani není uděleno žádné právo, zejména změny, využívání, reprodukce, distribuce nebo veřejná komunikace uvedeného obsahu bez předchozí výslovné povolení Provozovatele 

5.3 Odkazy na náš portál

Napodobování celého portálu nebo jeho části je absolutně zakázáno.

Nelze navázat odkaz na: https://delikatesyzespaneůska.cz/ z žádné jiné webové stránky bez předchozího a výslovného souhlasu Provozovatele

5.-Odpovědnost Provozovatele
5.1.-J. Provozovatel, bude odpovědný pouze za škody, které Uživatel může utrpět v důsledku používání Portálu, pokud jsou tyto škody přičitatelné jeho škodlivému jednání. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že používání portálu, jakož i získávání produktů, je prováděno na jeho vlastní riziko a odpovědnost.

6.2.-Provozovatel neodpovídá za žádné škody, které by mohly vzniknout z důvodu pouze ilustrativní a neomezující povahy.

 • Závěr, opomenutí, přerušení, počítačové viry, poruchy nebo odpojení v provozním fungování tohoto elektronického systému nebo v zařízeních a počítačovém vybavení uživatelů, motivované příčinami mimo kontrolu Provozovatele, které brání nebo zdržují objednávání nebo procházením Portálu;
 • Zpoždění nebo blokování používání způsobené nedostatky nebo přetížením internetu nebo jiných elektronických systémů;
 • To může být způsobeno třetími stranami nelegitimním zásahem mimo kontrolu Portálu a nelze je přičíst Provozovateli
 • Rozdíly v informacích, dokumentaci a / nebo jiném obsahu Portálu, které mohou existovat mezi elektronickou verzí a tištěnou verzí;
 • Nemožnost poskytnout Službu nebo umožnit přístup z důvodů, které nelze přičíst Provozovateli, kvůli Uživateli, třetím osobám nebo v případech vyšší moci.

6.3.- Provozovatel obecně nekontroluje používání Služby ze strany uživatelů.
Provozovatel zejména za žádných okolností nezaručuje, že Uživatelé používají Službu v souladu se zákonem, těmito Všeobecnými podmínkami, obecně přijímanými mravy a dobrými zvyky a veřejným pořádkem, ani za to, že tak činí pečlivě a obezřetně.

7.-Povinnosti uživatele
7.1.-Obecně je Uživatel povinen dodržovat toto Právní upozornění, dodržovat zvláštní varování nebo pokyny k použití obsažené v nich nebo na Portálu a vždy jednat v souladu se Zákonem, dobré zvyky a požadavky dobré víry, s využitím náležité péče odpovídající povaze služby, kterou užíváte, zdržení se používání Portálu jakýmkoli způsobem, který by mohl zabránit, poškodit nebo narušit jeho normální provoz, majetek nebo práva Provozovatele, ostatním Uživatelům nebo obecně jakékoli třetí straně.

8.-Komunikace
Pro účely tohoto právního upozornění a pro veškerou komunikaci, která může být nezbytná mezi Provozovatelem a uživateli, by měla být směřována na:

Radek Řezáč

La Victoria 13, Cala del Moral, 29720

Komunikace s Provozovatelem k uživateli bude probíhat v souladu s údaji poskytnutými uživatelem při registraci na tomto portálu.

 

Obchodní podmínky ve Španělštině

 

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.